De rafelranden van Europa

HOVO 50+ cursus

In het najaar van 2019 gaven Piet Buitelaar en Paolo de Mas een cursus over de rafelranden van Europa: Europa maakt woelige tijden door. Het eindeloze gesteggel rond de Brexit, het verloop van de recente Europese verkiezingen en toenemend populisme zorgen voor grote onrust binnen de Europese Unie. Bij de Brexit leidde dit tot politieke eenstemmigheid, maar er vormen zich ook haarscheuren binnen Europa vanwege belangentegenstellingen tussen Noordelijke, Oostelijke en Zuidelijke lidstaten op politiek en economisch terrein. Alsof dat niet genoeg is, bonkt de nieuwe wereldorde op de poorten van Europa. De nieuwe machtsstrijd tussen de Verenigde Staten, Rusland en China maakt het samen optrekken van de EU-landen des te meer dringend.

Het gestage proces van Europese eenwording, dat decennia lang heeft gezorgd voor ongekende welvaart en stabiliteit, lijkt zijn momentum te hebben verloren. Dit leidt tot herbezinning over de aard, de doelstelling en de structuur van Europa in het algemeen en de Europese Unie in het bijzonder.

De ontwikkelingen manifesteren zich ook aan de, onder druk staande, buitengrenzen van Europa en de EU, en vooral in de lidstaten die daaraan grenzen. Veel van deze ‘grenslanden’ ondervinden de druk van de migratie naar Europa. Bovendien onderhouden zij nauwe handelsrelaties met het Europese buitengebied en schrijnt er veel oud zeer onder het oppervlak. Tenslotte zijn veel grenslanden aan de randen van Europa lid van de 70-jarige NAVO en vormen zij geopolitiek en militair gezien een buffer.

Nu organiseert HOVO een terugkomdag, waarin zij met u bespreken hoe het er nu voorstaat. Ook als u de cursus niet gevolgd heeft, bent u van harte welkom om deze eenmalige bijeenkomst bij te wonen.

Klik hier voor het complete cursusaanbod van HOVO Alkmaar.

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.