8 October Vereeniging

DE 8 OCTOBER VEREENIGING ALKMAAR ONTZET
De jaarlijkse viering van Alkmaar Ontzet op 8 oktober is hét feest voor Alkmaarders en door Alkmaarders. De victorie op de Spanjaarden in 1573. Een van de doelen van de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet is het bevorderen van het bewustzijn omtrent onze democratische verworvenheden van vrijheid en verdraagzaamheid, onder meer bekeken vanuit de historische betekenis van de stad Alkmaar.

De vereniging beoogt verder de binding en saamhorigheid in de Alkmaarse samenleving te versterken en de identiteit van Alkmaar en haar gemeenschap uit te bouwen. De 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet realiseert dit door de organisatie van feestelijke ontzetvieringen en momenten van herdenking voor en door  Alkmaarders. De jaarlijkse ontzetviering kent een aantrekkelijk, vernieuwend en eigentijds programma met herkenbare, vertrouwde en terugkomende elementen in een logische samenhang. De viering is laagdrempelig van karakter met voor ieder wat wils op elk moment. 

WIST JE DAT:
Voor € 10,- per jaar ben je lid van de 8 October Vereeniging. Minima kunnen met het AlkmaarPas budget het lidmaatschap  betalen. Een lidmaatschap geeft je toegang tot het concert in de Grote Kerk, toegang tot de zuurkoolmaaltijd, toegang tot het Ontzetfeest in de Vest en meepraten tijdens de Algemene Ledenvergadering. Meer informatie vind je op de website van de 8 October Vereeniging.

Blijf up to date over alles wat er te doen is in Alkmaar!

Wij zullen je e-mail adres alleen gebruiken voor onze maandelijkse nieuwsbrief.